jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall
Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds De Fracties controleert hoe het bestuur werkt. Hoe het bestuur gehandeld heeft en welke beleidskeuzes daarbij gemaakt zijn, wordt jaarlijks achteraf beoordeeld.

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag van het pensioenfonds. Daar vindt u ook de reactie van het bestuur op dit oordeel. Het meest recente jaarverslag staat op de pagina Documenten.

Het verantwoordingsorgaan en het bestuur komen minimaal twee keer per jaar bijeen.

Samenstelling
De deelnemers en pensioengerechtigden zitten op basis van onderlinge getalsverhouding in dit orgaan. De werkgever kan deel uitmaken van het verantwoordingsorgaan indien de werkgever of deelnemers en pensioengerechtigden dit wensen.