jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall
Financiële positie

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds De Fracties is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname, uitgedrukt in een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (=verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds De Fracties is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Vereist Eigen Vermogen
Het pensioenfonds is verplicht om maandelijks de actuele beleidsdekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die kijkt of het fonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van het Vereist Eigen Vermogen. Het Vereist Eigen Vermogen van Stichting Pensioenfonds De Fracties staat gelijk aan een dekkingsgraad van 119,4% (2022). Dit percentage kan schommelen en hangt onder andere af van de rentestand. Komt de dekkingsgraad onder dit percentage terecht, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat het fonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe het fonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde wil brengen.

Ontwikkeling dekkingsgraad
In de onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Deze grafiek wordt elk kwartaal aangepast.

De fracties 2