jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Pensioenfonds De Fracties verhoogt pensioenen

jul 19, 2022
Per 1 juli 2022 is uw pensioen overgedragen naar Pensioenfonds PGB. De financiële positie van Pensioenfonds De Fracties was op 1 juli beter was dan die van Pensioenfonds PGB. Dit betekent dat we geld overhouden om pensioenen te verhogen.

Hoe langer u pensioen bij Pensioenfonds De Fracties opbouwde, hoe hoger de verhoging
Bij het toekennen van de verhoging, houden we rekening met de zogenoemde inhaalruimte. Dat zit zo: bent u al lang geleden begonnen om pensioen op te bouwen bij Pensioenfonds de Fracties? Dan heeft u meer ‘verhoging’ gemist dan iemand die nog maar kort geleden is begonnen. Zo is dit geregeld in de wet. Ons streven is om u uiterlijk begin oktober 2022 te laten weten met welk bedrag wij uw pensioen kunnen verhogen. U ontvangt van ons hierover een brief.

Bent u voor 2018 pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds De Fracties?
Wij verwachten dat u voldoende inhaalruimte heeft om uw pensioen met 4,5% te verhogen. Dit percentage is een voorlopige schatting. Het definitieve percentage moet nog vastgesteld worden. Bent u tussen 2018 en 2021 pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds De Fracties? U heeft in het verleden ten minste éen toeslag gemist. Daardoor hebt u inhaalruimte en kunnen wij uw pensioen verhogen. Uw inhaalruimte is beperkt. Daardoor kunnen wij u pensioen waarschijnlijk niet volledig verhogen. Het percentage van uw verhoging zal daardoor lager zijn dan voor deelnemers die al voor 2018 pensioen zijn gaan opbouwen.

Bent u pas in 2022 pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds De Fracties?
U heeft nog geen verhogingen gemist. Daardoor is er voor u geen inhaalruimte om uw pensioen te verhogen.

Uw pensioenuitkering wordt aan het einde van dit jaar verhoogd
Het duurt nog even voordat uw pensioenuitkering wordt verhoogd. Eerst moeten we nog het definitieve percentage van de verhoging voor u vaststellen. Dit doen we eind september 2022. Vervolgens moet dit administratief verwerkt te worden. Pensioenfonds PGB zal uw uitkering naar verwachting in november 2022 verhogen. Ook ontvangt u dan een nabetaling over de uitkeringen die u al hebt ontvangen van Pensioenfonds PGB.

Raadpleeg uw berichtenbox
Hebt u geen brief ontvangen waarin de overgang naar Pensioenfonds PGB wordt bevestigd, raadpleeg dan uw berichtenbox in de portal van de website van Pensioenfonds De Fracties. Wij hebben daar uw brief digitaal opgeslagen. Ook treft u daar het Uniform Pensioenoverzicht over 2022 aan.