jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Pensioenhervorming met maximaal een jaar uitgesteld

jun 07, 2021

Uiterlijk 1 januari 2023 moet hervorming van het pensioenstelsel kunnen beginnen, een jaar later dan beoogd. Eerder indexeren schuift daarmee ook maximaal een jaar op. De kortingsgrens staat in 2022 op 90%, net als dit en vorig jaar.

Dat schrijft minister Koolmees in een brief die hij op 10 mei 2021naar de Kamer heeft gestuurd. Hij bevestigt zo eerdere berichtgeving dat de pensioenhervorming (opnieuw) vertraging oploopt.

De minister verwacht het wetsvoorstel voor de hervorming ‘niet eerder dan begin volgend jaar’ te kunnen indien bij de Kamer.

Starten met de hervorming ‘uiterlijk per 1 januari 2023’ is dan realistisch, aldus Koolmees. Dit is een jaar later dan het kabinet tot nu toe heeft aangehouden als datum. De lagere regelgeving gaat in consultatie als het wetsvoorstel naar de Kamer gaat.

Overgangsperiode blijft vier jaar

De overgangsperiode naar het nieuwe stelsel eindigt ook maximaal een jaar later, op 1 januari 2027. De minister heeft dit besloten na overleg met sociale partners en uitvoerders. In sommige situaties is een overgangsperiode van drie jaar te kort, verklaart de minister.