jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

mrt 09, 2021
Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Pensioenfondsen en andere financiële marktdeelnemers moeten informatie geven aan deelnemers over hun duurzaamheid en het groene gehalte van hun producten, voor het fonds de pensioenregeling. Het fonds heeft in het kader van de SFDR-wetgeving een aantal keuzes gemaakt over de classificatie van de pensioenregeling en een aantal verplichtingen die dat met zich mee brengt, zoals informatieverplichtingen, due diligence bij duurzaamheidsrisico’s op beleggingen en het beloningsbeleid. Zie voor meer informatie hierover: https://pensioenfondsdefracties.nl/over-de-fracties/beleggingsbeleid

Op verzoek van het pensioenfonds stelt NNIP de LifeCycle Mix beschikbaar aan de deelnemers met een salaris boven de salarisgrondslag. De LifeCycle Mix is ontwikkeld door en in beheer bij Nationale Nederlanden Investment Partners NV (NNIP).  Meer informatie over hoe NNIP omgaat met de SFDR en wat NNIP hieromtrent al heeft gedaan, zie:  Sustainable Finance Disclosure Regulation | NN Investment Partners (nnip.com)

Leave a comment