jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Pensioenfonds De Fracties sluit 2020 af met positieve actuele dekkingsgraad

jan 22, 2021

Het pensioenfonds heeft 2020 met een actuele dekkingsgraad van 101,2% het jaar 2020 positief afgesloten. De beleidsdekkingsgraad (BDG)[1] van De Fracties bedroeg eind december 2020 95,0%.

Dit is mede een gevolg van een forse stijging van de waarde van het belegd vermogen met € 28,5 miljoen (rendement 12,77%) van het pensioenfonds gedurende 2020. Ondanks de gevolgen van de wereldwijde pandemie heeft de financiële markt zich ongekend hersteld vanaf het tweede kwartaal van 2020. De voorziening pensioenverplichtingen zijn vanwege verder gedaalde rentes nog sterker in waarde gestegen (€ 30,5 miljoen). Daardoor is de dekkingsgraad voor het jaar licht gedaald, van 101,9% (december 2019) naar 101,2% (december 2020). Met een dekkingsgraad boven 100% heeft het fonds genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. Echter is dit onvoldoende om te kunnen indexeren. Pas bij een dekkingsgraad van 110% kan weer worden begonnen met (gedeeltelijke) indexatie.

Kijkend naar de actuele dekkingsgraad per eind februari 2021 zien we dat deze inmiddels is gestegen naar 105,4 %. De BDG per eind februari 2021 bedraagt 96,2%.

De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid weer van het pensioenfonds en is een indicatie of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. De dekkingsgraad wordt berekend door alle bezittingen van het pensioenfonds te delen door de pensioenverplichtingen (de pensioenaanspraken van alle deelnemers).[1] De beleidsdekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad is namelijk bepalend bij besluiten over bijvoorbeeld de jaarlijkse verhoging van de pensioenen.

 

Leave a comment