jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

jul 02, 2020

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar over de verdere uitwerking. Op maandag 22 juni heeft minister Koolmees een consultatiedocument en de hoofdlijnennotitie gepubliceerd. Er vindt nu een raadpleging plaats van de achterban van de werknemersorganisaties.   websitebericht voor pensioenfonds juni 2020 (2).docx


Leave a comment