jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Publicatie Jaarverslag 2019

mei 29, 2020

Het bestuur van Pensioenfonds De Fracties heeft op 28 mei 2020 het jaarverslag 2019 goedgekeurd. Tevens hebben de accountant BDO Audit & Assurance B.V., de certificerend actuaris Triple A Risk & Finance, alsmede het Verantwoordigsorgaan ingestemd met het jaarverslag 2019.

Zie voor het volledige jaarverslag 2019 20200528 Jaarverslag 2019 de Fracties

The board of Pensionfunds De Fracties approved the annual report 209 on May 28, 2020. The auditor BDO Audit & Assurance B.V., the certifying actuary Triple A Risk & Finance, as well as the Accountability Body have also approved the 2019 annual report. For the full annual report 2019, see   20200528 Jaarverslag 2019 de Fracties

Leave a comment