jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Update toekomst Pensioenfonds De Fracties/Update Future Pension Fund De Fracties (2)

sep 26, 2019
In bijgevoegde brief die op 24 September jl. is verstuurd wordt een update gegeven over de toekomst van Pensioenfonds De Fracties. Lees hier voor de inhoud van de brief.

brief toekomst PF sept 2019 NL - WEBSITE

In the attached letter that was sent on 24 September, an update is given about the future of Pension Fund De Fracties. Read here for the contents of the letter.

brief toekomst PF sept 2019_en-GB -WEBSITE

Leave a comment