jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Toekomst Pensioenfonds De Fracties onzeker

jun 27, 2019
 

Stichting Pensioenfonds De Fracties bestaat sinds 23 juli 2003 nadat Loders Croklaan was afgesplitst van Unilever. Bunge Loders Croklaan heeft enige maanden geleden het pensioenfondsbestuur van De Fracties meegedeeld een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de toekomstige opbouw van de pensioenaanspraken van het personeel en pensioenrechten elders onder te brengen. Daarnaast is in de afgelopen jaren er veel veranderd op pensioengebied, en er staan nog behoorlijk wat veranderingen aan te komen. Dit maakt het noodzakelijk dat het bestuur moet gaan nadenken over de toekomstige invulling van het fonds.

website PF 24 juni 2019

Leave a comment