jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Wij passen goed op uw persoonsgegevens

May 24, 2018

Op 25 mei 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese Unie. De bestaande wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze vernieuwde wet is het optimaal waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u!

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons pensioenfonds, onze administrateur Dion Pensioen Services en andere partijen waar ons pensioenfonds of Dion Pensioen Services werk aan heeft uitbesteed.

Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Hoe moeten wij anders uw opgebouwde pensioen administreren of uw pensioen uitkeren? Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Wij hebben het altijd al belangrijk gevonden om op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Het beschermen van uw persoonsgegevens heeft voortdurend onze aandacht. Vanaf 25 mei 2018 moeten wij nu ook kunnen aantonen dat wij netjes omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is onze verantwoordingsplicht. Wij zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar wij moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.

M
eer details? Lees de privacyverklaring op onze website! Hierin staan ook de contactgegevens van Dion Pensioen Services en de Functionaris Gegevensbescherming mocht u vragen hebben over de privacy van uw persoonsgegevens.