jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Resultaten enquete dienstverlening en pensioencommunicatie voorjaar 2017

okt 16, 2017
In het voorjaar heeft het bestuur van het pensioenfonds De Fracties een enquete georganiseerd. Onderwerp van de enquete was de dienstverlening vanuit het pensioenfonds, alsook de pensioencommunicatie.

Uit de resultaten is af te leiden dat men over het algemeen positief is over zowel de dienstverlening als de pensioencommunicatie. Het bestuur zal die punten aandacht geven, die mogelijk verbeterd kunnen worden.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn/haar medewerking!

Conclusies open vragen enquête (voorjaar 2017)

Leave a comment