jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Geef je op voor de lunchbijeenkomst Mijn Pensioen op 9 november a.s.

okt 16, 2017

Lunchbijeenkomst Mijn Pensioen op 9 november a.s. van 12:00 – 13:30 in de Carabuta (4 winden)

Geachte heer/mevrouw,

Stichting Pensioenfonds De Fracties is opgericht ter uitvoering van de pensioenregeling van de medewerkers van Loders Croklaan B.V., IOI Loders Croklaan Oils B.V. en Loders Croklaan Group B.V. Deze regeling bestaat uit meerdere componenten en is een zogenaamde hybride regeling. Dat wil zeggen dat de pensioenopbouw deels plaatsvindt op basis van een middelloonregeling en deels op basis van een beschikbare premieregeling. De gelden voor het middelloondeel van de pensioenregeling worden beheerd door het pensioenfonds en hiervoor hoeft u als deelnemer geen beleggingskeuzes te maken. Voor de gelden die vallen onder de beschikbare premieregeling moet u wel zelf meer keuzes maken en verantwoordelijkheden nemen.

Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de beschikbare premie regelingen uitbesteed aan NN Investment Partners (NN IP). Met de beschikbaar premieregeling van Pensioenfonds De Fracties spaart u voor een pensioenkapitaal. Het uiteindelijke opgebouwde kapitaal wordt tevens gevormd door het rendement op de beleggingen. Als u met pensioen gaat, koopt u met dit kapitaal een ouderdomspensioen en/of partnerpensioen in.

Mijn Pensioen van NN IP is een pensioenoplossing waarbij uw pensioenpremies worden belegd in beleggingsfondsen. Omdat niet iedereen hetzelfde is, biedt Mijn Pensioen de LifeCycle Mix: u laat uw pensioenportefeuille beheren door de professionals van NN IP.

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 9 november a.s. van 12:00 – 13:30 deel te nemen aan de lunchbijeenkomst over Mijn Pensioen. Tijdens deze sessie zal NN IP u graag bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van Mijn Pensioen en zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De Wet verbeterde premieregeling: de OpbouwLifecycle

  NN IP gaat in op de OpbouwLifecycle, een nieuw product gericht op doorbeleggen na pensionering.
  NN IP zal stilstaan bij de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen.

 • Wijziging Default

  Met de beschikbare premieregeling van Pensioenfonds De Fracties spaart u voor een pensioenkapitaal bij Mijn Pensioen van NN Investment Partners (NN IP). Bij Mijn Pensioen kun je standaard beleggen in de door NN IP ontwikkelde en beheerde LifeCycle Mix.  NN IP bepaalt de mate van beleggingsrisico mede op basis van uw risicoprofiel: defensief, neutraal of offensief.

  Het standaard risicoprofiel is van defensief naar neutraal gewijzigd. De belangrijkste reden hiervoor is dat door de situatie op de financiële markten, waaronder de lage rentestand, een beter pensioenresultaat wordt verwacht met het neutrale profiel. De gevolgen hiervan zullen tijdens de bijeenkomst verder worden belicht.

 • De vernieuwde deelnemersportal

Communicatie wordt steeds belangrijker en deelnemers verwachten steeds meer. Reden voor NN IP om binnenkort een nieuwe deelnemersportal te introduceren. De mogelijkheden die deze portal biedt, zoals koppelingen met MijnPensioenoverzicht.NL en het NIBUD, biedt u als deelnemer meer gemak en een beter overzicht.

Aanmelden voor de bijeenkomst kunt u door een e-mail te sturen naar sandra.bertram@ioiloders.com. U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging.  

Graag tot 9 november a.s.!

Met vriendelijke groet, Stichting Pensioenfonds De Fracties

 

Leave a comment