jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Actueel herstelplan: voorlopig geen korting aanspraken en uitkeringen

mrt 31, 2017

Medio maart 2017 is een geactualiseerd herstelplan opgesteld. Op grond van dit herstelplan verwacht het bestuur niet dat ons pensioenfonds het komende jaar op uitkeringen en aanspraken moet korten.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds moet op 1 januari 2027 uitkomen op een wettelijk vereist niveau van 120,9%. 

Vorig jaar is de beleidsdekkingsgraad niet gestegen, maar gedaald. Zolang Pensioenfonds De Fracties in een herstelsituatie zit, moet het herstelplan elk jaar worden geactualiseerd. 

Verwachting geactualiseerd
Uit het vernieuwde herstelplan blijkt dat het op basis van het huidige financieel beleid nog steeds haalbaar is om tijdig een dekkingsgraad van 120,9% te bereiken. Het vernieuwde herstelplan is bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank ingediend. 

Jaarlijkse evaluatie
Pensioenfonds De Fracties bekijkt elk jaar of zijn financiële situatie snel genoeg herstelt. Het meetpunt is 31 december. Liggen we niet op schema om tijdig op een dekkingsgraad van 120,9% te komen? Dan kunnen we twee maatregelen nemen:
- de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen niet verhogen,
- de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen.
Dit laatste gebeurt alleen als er geen andere mogelijkheden zijn.