jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Beleidsdekkingsgraad per eind april 2021 bedraagt 99,7%

Feb 20, 2017
Eind april 2021bedroeg de beleidsdekkingsgraad van De Fracties 99,7%.
De dekkingsgraad eind april 2021 bedroeg 111,5%.
 
Per 1 januari 2015 zijn de regels voor pensioenfondsen aangepast en geldt er voor alle pensioenfondsen een nieuwe dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad is namelijk bepalend bij besluiten over bijvoorbeeld de jaarlijkse verhoging van de pensioenen.

Meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad ziet u hieronder.

grafiek tm april 21