jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Beleidsdekkingsgraad per eind januari 2019 bedraagt 107,4%

Jan 26, 2017
Eind januari 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van De Fracties 107,4%.
De dekkingsgraad eind januari 2019 bedroeg 103%.
 
Per 1 januari 2015 zijn de regels voor pensioenfondsen aangepast en geldt er voor alle pensioenfondsen een nieuwe dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad is namelijk bepalend bij besluiten over bijvoorbeeld de jaarlijkse verhoging van de pensioenen.

Meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad ziet u hieronder.


tm jan 2019