jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Beleidsdekkingsgraad per eind maart 2019 bedraagt 106,7%

Jan 26, 2017
Eind maart 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van De Fracties 106,7%.
De dekkingsgraad eind maart 2019 bedroeg 103%.
 
Per 1 januari 2015 zijn de regels voor pensioenfondsen aangepast en geldt er voor alle pensioenfondsen een nieuwe dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad is namelijk bepalend bij besluiten over bijvoorbeeld de jaarlijkse verhoging van de pensioenen.

Meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad ziet u hieronder.


grafiek tm maart 2019 nw