jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Beleidsdekkingsgraad per eind december 2019 bedraagt 100,1%

Jan 26, 2017
Eind december 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van De Fracties 100,1%.
De dekkingsgraad eind december 2019 bedroeg 101,9%.
 
Per 1 januari 2015 zijn de regels voor pensioenfondsen aangepast en geldt er voor alle pensioenfondsen een nieuwe dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad is namelijk bepalend bij besluiten over bijvoorbeeld de jaarlijkse verhoging van de pensioenen.

Meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad ziet u hieronder.grafiek dec 19