jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Beleidsdekkingsgraad per eind februari 2018 bedraagt 107,4%

jan 26, 2017
Eind februari 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van De Fracties 107,4%.
De dekkingsgraad eind februari 2018 bedroeg 110,1%.
 
Per 1 januari 2015 zijn de regels voor pensioenfondsen aangepast en geldt er voor alle pensioenfondsen een nieuwe dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Zo wordt voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De beleidsdekkingsgraad is namelijk bepalend bij besluiten over bijvoorbeeld de jaarlijkse verhoging van de pensioenen.

Meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad ziet u hieronder.

grafiek tm feb 18