jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Geactualiseerd pensioenreglement 2017 beschikbaar

jan 26, 2017
Het pensioenreglement 2017 is geactualiseerd en vanaf heden te raadplegen via deze website.

Enkele onderwerpen
In het pensioenreglement vindt u onder meer informatie over:

  • de pensioenaanspraken
  • de vormen van pensioen, zoals ouderdoms-, partner-, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen
  • de mogelijkheden omtrent eerder pensionering

Meer informatie
U vindt het volledige Pensioenreglement 2017 op de documentenpagina van deze website.

Bron: Bestuur