jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Check uw pensioen met de Pensioenplanner

nov 18, 2016
Vanaf 1 juli 2016 heeft het pensioenfonds een eigen pensioenplanner.
Op 1 juli jl. is de nieuwe website van pensioenfonds De Fracties online gegaan. Onderdeel van de nieuwe website is de Pensioenplanner Login. Met deze Pensioenplanner  kunt u uw specifieke pensioeninformatie terugvinden, zoals o.a. uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Ook kunt u bijvoorbeeld bekijken welke gevolgen eerder stoppen met werken (volledig of gedeeltelijk) voor uw pensioen heeft.

Om de Pensioenplanner te kunnen raadplegen, dient u in te loggen. Van pensioenadministrateur Dion heeft u de inloggegevens hiertoe ontvangen.

Mocht u onverhoopt deze gegevens niet kunnen vinden, dan wel vragen hebben over de Pensioenplanner zelf, neem dan contact op met Sandra Bertram, te bereiken op telnr 075 629 2420.