jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall  logo_laag1_blauw
 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische  en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds De Fracties. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.pensioenfondsdefracties.nl, of opvragen bij mevrouw S. Bertram, Pensioenadviseur bereikbaar op toestel 2420.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedurende uw arbeidsongeschiktheid door. Voor het salaris boven  de WIA loongrens ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen.
partner_en_wezenpensioen_opbouw
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt. reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.pensioenfondsdefracties.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u voor het salaris onder de WIA loongrens geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.
   

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij De Fracties. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

middelloon
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
opbouw
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 14.770 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag tot maximaal € 107.593 (niveau 2019) bouwt u jaarlijks 1.875% aan pensioen op.
premieverdeling_enkel
Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
ruilen_partner_ouderdom

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan bij beëindiging dienstbetrekking of op de (vervroegde) pensioendatum.

ruilen_ouderdoms_partner

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan bij beëindiging dienstbetrekking of op de (vervroegde) pensioendatum.

deeltijd_67

Wilt u eerder volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

vrijwillig_pensioen
Wilt u zich aanvullend verzekeren? U kunt kiezen voor een ANW-hiaat verzekering. Met deze verzekering kunt u het partnerpensioen gedurende uw deelnemerschap aanvullen met € 6.000 of € 12.000 bruto per jaar. Vul het bijgevoegde formulier in, indien u hiervan gebruik wilt maken.
hoog_laag_laag_hoog
Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op de vervroegde pensioendatum.
keuze
Wilt u alle mogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen vindt u in laag 2 van Uw pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Lees het jaarverslag voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

 welvaartsvast Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

 

2018
2017
2016

Indexatie

0.00%
0.00%
0.00%

Stijging van de lonen

2.50%
2.25%
2.10%

Stijging van de prijzen
1.68%
1.34%
0.36%

tekort  Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - één of meer van deze maatregelen:
• Uw pensioen groeit niet <volledig> mee met de stijging van de prijzen.
• De premie gaat omhoog.
• De jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd.
• In het uiterste geval verlagen we uw pensioenaanspraken.

Welke kosten maken wij?

kosten

Stichting Pensioenfonds De Fracties maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie.
• Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
buitenland
Als u verhuist naar het buitenland.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u arbeidsongeschikt wordt. keuze
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.
samenwonen_trouwen
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. mijnpensioenoverzicht
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
scheiden
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. vragen
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Sandra Bertram, Pensioenadviseur, toestel 2420