jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Wat als ik overlijd?

Als u overlijdt, wilt u dat uw partner en kind(eren) financieel goed verzorgd achterblijven. Pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties helpt daarbij.

Moet er iets doorgegeven worden?
Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Als u overlijdt, dan geeft de gemeente dat aan het pensioenfonds door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij Stichting Pensioenfonds De Fracties melden. Zij doen dat door een brief te sturen. Het adres vinden zij bij Contact.

Wat is er geregeld voor mijn partner?
Uw partner heeft recht op partnerpensioen van het pensioenfonds, als u vóór de AOW-gerechtigde leeftijd:

  • getrouwd bent
  • uw partnerschap bij de gemeente geregistreerd hebt
  • samenwoonde en uw partner bij het pensioenfonds hebt aangemeld en het pensioenfonds uw partner heeft geaccepteerd.

Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner?
Het partnerpensioen is 65% van het ouderdomspensioen. Als u overlijdt voor u met pensioen gaat, dan is het partnerpensioen 65% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioen in dienst was gebleven.

Bent u meer dan 20 jaar ouder dan uw partner? Dan is zijn of haar partnerpensioen 2,5% lager voor elk jaar dat u meer dan 20 jaar ouder bent.

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen na uw overlijden zal zijn. Dit overzicht ontvangt u elk jaar per post van uw pensioenfonds. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

Uw partner kan verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. Bijvoorbeeld als hij of zij zorgt voor kinderen onder de 18. Deze en andere voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is er geregeld voor mijn kinderen?
Uw kinderen hebben tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Voor stief- en pleegkinderen geldt als voorwaarde dat u hen moet aanmelden bij het pensioenfonds en dat het pensioenfonds hen moet hebben toegelaten.

Uw kinderen kunnen recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.