jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Trouwen

Als u gaat trouwen of als u uw partnerschap bij de gemeente registreert, verandert er veel in uw leven. U deelt meer met elkaar. Op persoonlijk vlak, in het huishouden én financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en moet u er nog iets voor doen?

Wat is geregeld?
Uw partner heeft na uw overlijden automatisch recht op partnerpensioen. En mocht u gaan scheiden, dan houdt uw ex-partner na uw overlijden recht op partnerpensioen. U en uw ex-partner hebben verder beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U kunt over dit alles ook andere afspraken maken.

Moet ik iets doen?

  • Trouwt u in Nederland of registreert u uw partnerschap? Dan hoeft u niets te doen om ervoor te zorgen dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen. Van de gemeente ontvangt het pensioenfonds zijn/haar gegevens.
  • Trouwt u in het buitenland ? Dan moet u het pensioenfonds dat doorgeven om ervoor te zorgen dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen. Stuur het pensioenfonds hiervoor een kopie van de huwelijksakte.

Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner?
Het partnerpensioen is 65% van het ouderdomspensioen. Als u overlijdt voor u met pensioen gaat, dan is het partnerpensioen 65% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioen in dienst was gebleven.

Bent u meer dan 20 jaar ouder dan uw partner? Dan is zijn of haar partnerpensioen 2,5% lager voor elk jaar dat u meer dan 20 jaar ouder bent.

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen na uw overlijden zal zijn. Dit overzicht ontvangt u elk jaar per post van uw pensioenfonds. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

Wat kan ik verder regelen?
U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. U kunt hiervoor deelnemen aan het aanvullend Anw-pensioen.