jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Samenwonen

Als u gaat samenwonen, verandert er veel in uw leven. U deelt meer met elkaar. Op persoonlijk vlak, in het huishouden én financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en moet u er nog iets voor doen?

Wat is geregeld?
Er is niets automatisch geregeld.

Moet ik iets doen?
Partnerpensioen is pensioen voor uw partner als u komt te overlijden. Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen na uw overlijden, dan moet u uw partner bij het pensioenfonds aanmelden. Dat doet u door een samenlevingscontract op te sturen. Het adres vindt u bij Contact

Mocht u later uw relatie beëindigen, dan houdt uw ex-partner na uw overlijden recht op partnerpensioen. U en uw ex-partner hoeven het ouderdomspensioen dat tijdens het samenwonen is opgebouwd, niet te verdelen.

Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner?
Het partnerpensioen is 65% van het ouderdomspensioen. Als u overlijdt voor u met pensioen gaat, dan is het partnerpensioen 65% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioen in dienst was gebleven.

Bent u meer dan 20 jaar ouder dan uw partner? Dan is zijn of haar partnerpensioen 2,5% lager voor elk jaar dat u meer dan 20 jaar ouder bent.

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen na uw overlijden zal zijn. Dit overzicht ontvangt u elk jaar per post van uw pensioenfonds. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

Wat kan ik verder regelen?
U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. U kunt hiervoor deelnemen aan het aanvullend Anw-pensioen.