jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Ik wil meer vrije tijd

Wie minder gaat werken krijgt meer vrije tijd, minder salaris en bouwt minder pensioen op. Minder werken is een keuze die om allerlei redenen gemaakt kan worden.

Wat is er geregeld?
De opbouw van pensioen is gekoppeld aan het aantal uren dat u werkt. Kiest u voor meer vrije tijd en werkt u bijvoorbeeld de helft van de werkweek, dan bouwt u ook voor de helft pensioen op. Dit geldt voor ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Uitzondering hierop is het ouderschapsverlof. Als u (onbetaald) verlof opneemt om te zorgen voor uw jonge kinderen, bouwt u wel een volledig pensioen op.

Wat kan ik doen?
U kunt op verschillende manieren minder gaan werken om zo meer vrije tijd te krijgen. U kunt: