jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Volledig arbeidsongeschikt

U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. U ontvangt een IVA-uitkering van de overheid. Dit is een uitkering vanwege de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, een onderdeel van de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Inkomen voor nu
Was uw bruto jaarinkomen hoger dan € 52.766 (grensbedrag per 1 januari 2016)? Dan ontvangt u arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties. U ontvangt dan:

  • de IVA-uitkering tot uw AOW ingaat en
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties tot u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

Dit kan veranderen als uw situatie verandert.

Pensioen voor later
U blijft pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds De Fracties over uw vroegere (hogere) inkomen. Vanaf de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties.

Mocht u overlijden dan is er partnerpensioen voor uw partner en een eventuele ex-partner, en wezenpensioen voor uw kinderen tot zij 18 jaar worden.

Wat moet ik doen?
U hoeft zelf niets over uw situatie aan het pensioenfonds door te geven. Stichting Pensioenfonds De Fracties ontvangt informatie van het UWV.

Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Kijkt u dan bij Deels arbeidsongeschikt.