jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Ik ben ziek

De eerste twee jaar dat u ziek bent (om precies te zijn, 104 weken), ontvangt u inkomen van uw werkgever. Over dit inkomen blijft u pensioen opbouwen.

Na die twee jaar bepaalt uw situatie uw inkomen. U krijgt een keuring. Dat doet het UWV. Met deze keuring stelt het UWV vast in hoeverre u nog betaald werk kunt doen.

Wat moet ik doen?
U hoeft het pensioenfonds niets over uw situatie door te geven. Het pensioenfonds ontvangt informatie van uw werkgever.