jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Werkloos

U raakt uw baan kwijt en moet financieel een stapje terugzetten.

Wat is er geregeld
U bouwt geen pensioen meer op. Het pensioen dat u al opgebouwd hebt, blijft voor u beschikbaar bij Stichting Pensioenfonds De Fracties. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

Overlijdt u tijdens uw WW-periode? Het partnerpensioen voor uw partner wordt berekend naar het pensioen dat u had kunnen opbouwen tot uw 67ste.

Later weer een baan?
Als u later weer ergens aan het werk gaat, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of –verzekeraar. Vraagt u dat aan binnen zes maanden nadat u aan uw nieuwe baan begonnen bent bij uw nieuwe pensioenfonds- of verzekeraar. Dan is Stichting Pensioenfonds De Fracties verplicht om hieraan mee te werken. Kijk voor meer informatie ook bij Een andere baan .

Klein pensioen?
Hebt u weinig pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties? Dan kan het pensioenfonds uw pensioen in één keer uitbetalen. Kijkt u voor meer informatie bij Klein pensioen .