jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Minder werken

Wie minder gaat werken, krijgt meer vrije tijd, minder salaris en bouwt minder pensioen op. Minder werken is een keuze die om allerlei redenen gemaakt kan worden.

U kunt op verschillende manieren minder gaan werken. U kunt:

In deeltijd werken
U gaat minder werken en dus daalt uw salaris. De opbouw van pensioen is gekoppeld aan de omvang van uw baan. Kiest u ervoor om minder te werken en werkt u bijvoorbeeld de helft van de werkweek, dan bouwt u ook voor de helft pensioen op. Dit geldt voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Ouderschapsverlof
Uitzondering hierop is het ouderschapsverlof. Als u (onbetaald) verlof opneemt om te zorgen voor uw jonge kinderen, bouwt u wel een volledig pensioen op.

Wat moet ik doen?
Wilt u in deeltijd gaan werken? Regel dat dan met uw werkgever. Hij moet daar toestemming voor geven. Hij geeft het door aan Stichting Pensioenfonds De Fracties.