jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Met pensioen zijn

U stopt op uw 67ste met werken en u gaat met pensioen.

Wat is er geregeld?
Uw pensioen van Stichting Pensioenfonds de Fracties gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. Uw situatie is dan als volgt:

  • U bouwt geen pensioen meer op
  • U ontvangt elke maand pensioen
  • U ontvangt elke maand AOW van de overheid vanaf een bepaalde leeftijd
Wat betekent dit voor het partnerpensioen?
Bent u vóór uw 67ste getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of hebt u uw partner bij het pensioenfonds aangemeld? Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen, als u overlijdt.
Kiest u na uw 67ste voor huwelijk, geregistreerd partnerschap of aanmelden van uw partner, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Wat betekent dit voor het wezenpensioen?
Hebt u kinderen onder de 18? Zij houden recht op wezenpensioen, mocht u overlijden.

Wat kan ik doen?
U kunt nagaan hoe hoog uw pensioen wordt als u op uw 67ste met pensioen gaat. U ziet dat op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Daarin staat hoeveel pensioen er voor u in totaal is. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar per post van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?
Verder kunt u verschillende keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen.

Wat moet ik doen?
Bespreek met uw werkgever twee tot zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan de datum waarop u met pensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft uw besluit door aan Stichting Pensioenfonds De Fracties. U kunt ook zelf contact opnemen met het pensioenfonds.

Klein pensioen?
Hebt u weinig pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds De Fracties? Dan kan het pensioenfonds uw pensioen in één keer uitbetalen. Kijkt u voor meer informatie bij Klein pensioen