jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Eerder met pensioen

U kunt ervoor kiezen om met pensioen te gaan voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt al vanaf uw 55ste met pensioen gaan. Alleen als u volledig arbeidsongeschikt bent, kan dit niet.

Wat is er geregeld?
Pensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties kan ingaan vanaf de eerste van de maand waarin u 55 wordt. Gaat u met pensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, en stopt u dan helemaal met werken, dan is uw situatie als volgt:

  • U bouwt geen pensioen meer op. Uw maandelijkse pensioenbedrag daalt. U ontvangt minder pensioen omdat u langer met uw pensioen moet doen. Het pensioen dat u in totaal hebt opgebouwd, wordt naar verwachting over een langere periode uitbetaald.
  • U ontvangt nog geen AOW tot u een bepaalde leeftijd hebt bereikt.
  • U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering tijdelijk te verhogen of te verlagen. Dat kan tot uw 65ste.
  • Bent u getrouwd, bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan of hebt u uw partner bij het pensioenfonds aangemeld? Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen, mocht u overlijden.
  • Hebt u kinderen onder de 18? Zij houden recht op wezenpensioen, mocht u overlijden.

U ondertekent een intentieverklaring, waarmee u aangeeft dat u niet meer de intentie hebt om betaald werk te doen.

Wat kan ik doen?
U kunt zelf nagaan wanneer het voor u financieel mogelijk is om te stoppen met werken. Informatie over hoeveel pensioen er voor u is, vindt u in uw Uniform Pensioenoverzicht. Dit overzicht ontvangt u elk jaar per post van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

U kunt verder verschillende keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen. U kunt ook in deeltijd met pensioen gaan.

Wat moet ik doen?
Bespreek de datum waarop u met pensioen wilt gaan twee tot zes maanden daarvoor met uw werkgever. Uw werkgever moet hiermee instemmen. Uw dienstverband moet beëindigd zijn op het moment dat uw pensioen ingaat.

Uw werkgever geeft uw pensioendatum door aan Stichting Pensioenfonds De Fracties. U kunt ook zelf contact opnemen met het pensioenfonds.

Wat kan ik verder doen?
Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.