jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Wanneer krijg ik AOW?

AOW (Algemene Ouderdoms wet) is een uitkering voor iedereen die in Nederland woont en een bepaalde leeftijd heeft bereikt. AOW ontvangt u van de overheid.

Tot 2013 ontvangt iedereen AOW vanaf zijn 65ste. Na 1 januari 2013 heeft de overheid een variabele leeftijd ingevoerd. De leeftijd waarop u voor het eerst AOW ontvangt, gaat met stappen omhoog. De stappen worden groter naarmate de tijd verstrijkt.

DeFracties_illustratie_AOWleeftijd_Herzien

 
Aanvullend pensioen voorlopig ongewijzigd
Uw AOW staat los van uw werk en inkomen en los van het aanvullend pensioen dat u straks van dit pensioenfonds ontvangt. Uw aanvullend pensioen blijft (voorlopig) standaard ingaan op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Het kan zijn dat dit nog verandert. Dat hangt af van de afspraken die werkgevers en werknemers maken in de CAO-onderhandelingen.

Plannen regering
De regering van VVD en PvdA heeft in het regeerakkoord 2012 afgesproken om enkele maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn nog niet vastgelegd in een wet. De plannen betreffen met name deze twee groepen mensen:

1. Gepensioneerden met prepensioen
Doordat de AOW later ingaat, kan het zijn dat er een gat ontstaat in uw inkomen. Uw VUT- of prepensioenregeling houdt immers op als u 65 jaar wordt en uw AOW gaat later in. Vroeger sloot dit op elkaar aan. Nu niet meer.
Als u al met de VUT of met prepensioen bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een overbruggingsregeling. Dit geldt alleen voor mensen met een inkomen dat lager is dan twee keer het minimumloon voor alleenstaanden en drie keer het minimumloon voor stellen. Hoe de regeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Er liggen ook plannen om pensioenfondsen meer mogelijkheden te geven om het ouderdomspensioen tijdelijk te verhogen tot aan de AOW-leeftijd. Dit geldt dan ook voor mensen met een hoger inkomen.

2. 61-plussers die nog werken
Voor werknemers tussen de 61 en 65 jaar komt er een doorwerkbonus. Met deze bonus kunt u sparen om de hogere AOW-leeftijd te compenseren. Als in 2021 de AOW-leeftijd 67 is, kunt u anderhalf jaar eerder (met 65,5 jaar) met pensioen zonder dat u er financieel op achteruit gaat. Dit geldt alleen voor werknemers met een inkomen tussen de 90% en 175% van het minimumloon.

Ook zijn er wijzigingen voorgesteld voor de AOW-partnertoeslag, de uitkering van samenwonende AOW’ers en de nabestaandenuitkering Anw.

Check uw AOW-leeftijd
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de AOW. Op de website van de SVB vindt u een handige rekentool. Als u hierin uw geboortedatum invult, toont hij u wanneer uw AOW ingaat volgens de huidige wetgeving.

Meer weten?
Meer informatie over de AOW vindt u op de website  van de Sociale Verzekeringsbank.