jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Partnerpensioen inruilen voor meer ouderdomspensioen

U kunt het partnerpensioen van Stichting Pensioenfonds De Fracties helemaal of voor een deel gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner hebt, of omdat uw partner voldoende eigen inkomsten heeft. Kiest u hiervoor en overlijdt u, dan is er een lager of geen partnerpensioen meer voor uw partner.

Hoe regel ik dit? 
Een paar maanden voordat u met pensioen gaat ontvangt u van uw werkgever een formulier, waarmee u uw keuze kunt doorgeven. Uw partner moet dit formulier ook ondertekenen.