jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Trouwen

Als u gaat trouwen of als u uw partnerschap bij de gemeente registreert, verandert er veel in uw leven. U deelt meer met elkaar. Op persoonlijk vlak, in het huishouden, én financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en moet u er nog iets voor doen?

Wat is geregeld?
Uw partner heeft na uw overlijden automatisch recht op partnerpensioen. En mocht u gaan scheiden, dan houdt uw ex-partner na uw overlijden recht op partnerpensioen. U en uw ex-partner hebben verder beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. U kunt over dit alles ook andere afspraken maken.

Moet ik iets doen?

  • Trouwt u in Nederland of registreert u uw partnerschap? Dan hoeft u niets te doen om ervoor te zorgen dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen. Van de gemeente ontvangt het pensioenfonds zijn/haar gegevens.
  • Trouwt u in het buitenland ? Dan moet u het pensioenfonds dat doorgeven om ervoor te zorgen dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen. Stuur het pensioenfonds hiervoor een kopie van de huwelijksakte.

Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner?
Het partnerpensioen is 65% van het ouderdomspensioen.
Bent u meer dan 20 jaar ouder dan uw partner? Dan is zijn of haar partnerpensioen 2,5% lager voor elk jaar dat u meer dan 20 jaar ouder bent.

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen na uw overlijden zal zijn. Dit overzicht ontvangt u elke 5 jaar per post van uw pensioenfonds. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

Bouwde u ook vóór 1 januari 2006 pensioen op bij Stichting Pensioenfonds De Fracties? Dan kunnen voor u andere regels gelden. Kijk op uw pensioenoverzicht hoe hoog het partnerpensioen is. Het pensioenoverzicht ontvangt u elke 5 jaar per post van Stichting Pensioenfonds De Fracties.

Wat kan ik verder regelen?
Vindt u het partnerpensioen te laag, dan kunt u hiervoor zelf een verzekering afsluiten bij een verzekeraar van uw keuze.

Nam u deel aan het aanvullend Anw-pensioen? Deze verzekering is beëindigd, nu u niet meer werkt bij Loders Croklaan B.V. of IOI Loders Croklaan Oils B.V.