jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Scheiden

U gaat na een tijd uit elkaar. U gaat scheiden of u beëindigt uw geregistreerd partnerschap. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt.

Uw ex-partner houdt recht op partnerpensioen na uw overlijden. Er gelden verder regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de Wet ‘verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van deze regels en andere afspraken maken.