jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Samenwonen

Als u gaat samenwonen, verandert er veel in uw leven. U deelt meer met elkaar. Op persoonlijk vlak, in het huishouden, én financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en moet u er nog iets voor doen?

Wat is geregeld?
Er is niets automatisch geregeld.

Moet ik iets doen?
Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen na uw overlijden, dan kunt u uw partner bij het pensioenfonds aanmelden. Dat doet u door een samenlevingscontract op te sturen. Het adres vindt u bij Contact.

Mocht u later uw relatie beëindigen, dan houdt uw ex-partner na uw overlijden recht op partnerpensioen. U en uw ex-partner hoeven het ouderdomspensioen dat tijdens het samenwonen is opgebouwd, niet te verdelen.

Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner?
Het partnerpensioen is 65% van het opgebouwde ouderdomspensioen.
Bent u meer dan 20 jaar ouder dan uw partner? Dan is zijn of haar partnerpensioen 2,5% lager voor elk jaar dat u meer dan 20 jaar ouder bent.

Op uw pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen na uw overlijden zal zijn. Dit overzicht ontvangt u elke 5 jaar per post van uw pensioenfonds.

Bouwde u ook vóór 1 januari 2006 pensioen op bij Stichting Pensioenfonds De Fracties? Dan kunnen voor u andere regels gelden. Kijk op uw pensioenoverzicht hoe hoog het partnerpensioen is. Het pensioenoverzicht krijgt u elke 5 jaar per post van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Meer informatie hierover vindt u bij Hoeveel krijg ik?

Wat kan ik verder regelen?
Vindt u het partnerpensioen te laag? Dan kunt u hiervoor zelf een verzekering afsluiten bij een verzekeraar van uw keuze.

Nam u deel aan het aanvullend Anw-pensioen? Deze verzekering is beëindigd, nu u niet meer werkt bij Loders Croklaan B.V. of IOI - Loders Croklaan Oils B.V.