jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Einde samenwonen

U gaat na een tijd uit elkaar. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt.

Geregeld voor partnerpensioen

  • Uw ex-partner houdt recht op partnerpensioen na uw overlijden.
  • Uw ex-partner kan afzien van het recht op partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maakt bij het verdelen van uw spullen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van het pensioenfonds.

Geregeld voor ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen hoeft u niet te delen met uw ex-partner.

Wat laat ik het pensioenfonds weten?
Meld uw partner bij het pensioenfonds af. Stuur het pensioenfonds een brief met:

  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u het samenwonen beëindigt
  • een handtekening van u en uw ex-partner

Ziet uw ex-partner af van het recht op partnerpensioen na uw overlijden? Stuur het pensioenfonds dan een kopie van de beëindigingovereenkomst. Hierin moet duidelijk staan dat de ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Stichting Pensioenfonds De Fracties bekijkt of het ermee kan instemmen.

Informatie voor u en voor uw ex-partner
Het pensioenfonds stuurt u en uw ex-partner automatisch een opgave van het partnerpensioen voor uw ex-partner. Dat gebeurt als u uw partner bij het pensioenfonds hebt afgemeld.