jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Verhuizen

Verhuizen is vaak een hele klus. Niet alleen de verhuizing zelf, maar ook uw administratie vraagt aandacht. Aan wie geeft u uw nieuwe adres door?

  1. U verhuist binnen Nederland
  2. U verhuist naar of in het buitenland

1. U verhuist binnen Nederland
De gemeente geeft het pensioenfonds uw nieuwe adres door.

Moet ik iets doen?
U meldt uw verhuizing bij de gemeente waarin u gaat wonen. De gemeente geeft het aan het pensioenfonds door. U hoeft uw nieuwe adres niet aan het pensioenfonds door te geven.

Soms duurt het lang
Ontvangt u post van het pensioenfonds toch nog op uw oude adres? Dat kan komen doordat sommige gemeenten adreswijzigingen langzamer verwerken dan andere. Ook dan heeft het geen zin om het pensioenfonds uw nieuwe adres door te geven. Zolang de gemeente uw oude adres voert, kan het pensioenfonds niet anders dan dat ook gebruiken.

Correspondentieadres
Wilt u uw post op een correspondentieadres ontvangen, geef dat dan in een brief aan het pensioenfonds door. Onderteken deze brief. Wilt u uw post later weer op uw huisadres ontvangen, geef het pensioenfonds dat dan ook per ondertekende brief door.

2. U verhuist naar of in het buitenland
Het pensioenfonds krijgt uw nieuwe adres niet automatisch in de volgende gevallen:

  • U verhuist naar het buitenland
  • U woont al in het buitenland en u verhuist daar
  • U keert uit het buitenland terug in Nederland

Moet ik iets doen?
U geeft het pensioenfonds uw nieuwe adres door. Ook als u opnieuw in of naar het buitenland verhuist. U schrijft hiervoor een e-mail of een brief naar Stichting Pensioenfonds De Fracties.