jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Klein pensioen

Is uw pensioen lager dan € 465,94 (2016) bruto per jaar? Dan kan het pensioenfonds besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. U ontvangt dan geen maandelijkse betalingen meer van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Dit heet afkoop van pensioen.

Wanneer doet het pensioenfonds dit?
Dit kan als u:

  1. Twee jaar geleden uit dienst bent gegaan en geen waardeoverdracht heeft aangevraagd
  2. Met pensioen gaat. Dan kan het pensioenfonds binnen zes maanden na de ingang van uw pensioen besluiten uw pensioen in één keer uit te betalen.

Als het pensioenfonds het bedrag in één keer uitbetaalt, dan is hierin alles opgenomen:

  • het ouderdomspensioen,
  • het partnerpensioen.

Partnerpensioen voor uw eventuele ex-partner betaalt het fonds dan in één bedrag uit aan uw ex-partner. Er zijn dan voor hem of haar ook geen maandelijkse betalingen meer.

Hoeveel pensioen heb ik?
In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen er voor u is bij Stichting Pensioenfonds De Fracties. Het pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar per post.