jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Betaaldata pensioen

Het pensioenfonds maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening. Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde? Dan is de betaling op de vrijdag ervoor. Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van het hele jaar:

Betaaldata 2015

22 januari 22 april 22 juli 21 oktober
23 februari 23 mei 23 augustus 23 november
23 maart 23 juni 23 september 23 december
Buitenlandse rekening
Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Wij zorgen ervoor dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw buitenlandse rekening is bijgeschreven.