Opheffing Stichting Pensioenfonds De Fracties afgerond

In de bestuursvergadering van 20 september 2022 Is door de vereffenaars het liquidatieverslag vastgesteld. Bij dit verslag is door de onafhankelijk accountant BDO een goedkeurende verklaring afgegeven. Daarna is het liquidatieverslag ter inzage gelegd bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Verstrijken bezwaarperiode In de bezwaarperiode van acht weken is er geen bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen opheffing van het fonds. Na het verstrijken van de bezwaarperiode is een akte van non-verzet opgevraagd bij de rechtbank. Deze akte van non-verzet is verkregen.

Beëindigen toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) Vervolgens is op 25 november 2022 aan DNB gevraagd om het toezicht te beëindigen. Op 8 december 2022 heeft DNB schriftelijk bevestigd het toezicht met directe ingang te beëindigen.

Opheffen Stichting Pensioenfonds De Fracties In december 2022 is bij de KvK het verzoek ingediend om de Stichting op te heffen en per 8 december 2022 uit te schrijven uit het handelsregister. Deze uitschrijving is door de KvK bevestigd. De Stichting is daarmee formeel opgeheven.

Opheffen website Nu het fonds is opgeheven zal de website van het fonds begin januari 2023 offline gaan.

Pensioenfonds PGB Alle pensioenrechten en aanspraken zijn ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. U kunt informatie vinden op de website van dit fonds: www.pensioenfondspgb.nl

Nationaal Pensioenregister (mijnpensioen.nl) Pensioenfonds PGB heeft de overgang inmiddels verwerkt in de administratie. In de loop van januari 2023 zullen de gegevens in het Nationaal Pensioenregister (mijnpensioen.nl) ververst worden. Vanaf dat moment stopt de vulling van deze gegevens door Pensioenfonds De Fracties en zullen de gegevens uit de administratie van Pensioenfonds PGB worden vermeld. Met deze actie is de overgang volledig afgerond.