jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeader

Welkom bij Stichting Pensioenfonds De Fracties

Nieuws

Update coronavirus

Onze pensioenadministrateur Dion Pensioen Services heeft als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus maatregelen genomen voor continuïteit van haar dienstverlening. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om uw pensioenuitkering per de 23e maart te realiseren. U mag ervan uit gaan dat u uw pensioenuitkering tijdig ontvangt.

Heeft u echter vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Dion Pensioen Services. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0523-208270 of per mail op pensioenfondsdefracties@dion.nl.


AOW stijgt vanaf 2020 minder snel

Vanaf januari 2020 gaat de AOW-leeftijd al minder snel stijgen. Dat is het gevolg van de nieuwe Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, die in juni 2019 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet vloeit voort uit het principeakkoord dat door het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties in juni 2019 werd bereikt.

Lees meer

Goed om te weten

Wat doe ik bij...